Corona maatregelen

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus komen een aantal geplande activiteiten te vervallen.

Bijeenkomst ligplaatshouders 22 april
Deze zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden in het najaar; wij zullen u daarover tijdig informeren. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Havendagen voorjaar 2020
De Havendagen van 28 maart, 4 en 18 april komen te vervallen. Mogelijk worden deze later gehouden.

Informatiebijeenkomst nieuwe statuten ZWC

Bij de opheffing van de ZVZ is tevens het besluit genomen, de statuten van Het Zwolse Watersport Centrum te vernieuwen, rekening houdend met de besluitvorming die tot de opheffing van de ZVZ heeft geleid.
Inmiddels zijn er conceptstatuten ten behoeve van het ZWC ontwikkeld, in samenspraak met: Vechtstede Notarissen en mediators.
Voor de ligplaatshouders die kennis willen nemen van deze conceptstatuten organiseert het bestuur van het ZWC een presentatie op:

Woensdagavond 6 november 2019
Locatie Havenkantoor op de haven
Aanvang 20:00 uur


Naast de presentatie zullen er enkele gedrukte exemplaren van deze statuten beschikbaar zijn tijdens deze avond. Uiteraard zal ook in de Havenkrant de nodige aandacht aan de nieuwe statuten worden gegeven om u te informeren.