Corona maatregelen

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus komen een aantal geplande activiteiten te vervallen.

Bijeenkomst ligplaatshouders 22 april
Deze zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden in het najaar; wij zullen u daarover tijdig informeren. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Havendagen voorjaar 2020
De Havendagen van 28 maart, 4 en 18 april komen te vervallen. Mogelijk worden deze later gehouden.

Informatiebijeenkomst nieuwe statuten ZWC

Bij de opheffing van de ZVZ is tevens het besluit genomen, de statuten van Het Zwolse Watersport Centrum te vernieuwen, rekening houdend met de besluitvorming die tot de opheffing van de ZVZ heeft geleid.
Inmiddels zijn er conceptstatuten ten behoeve van het ZWC ontwikkeld, in samenspraak met: Vechtstede Notarissen en mediators.
Voor de ligplaatshouders die kennis willen nemen van deze conceptstatuten organiseert het bestuur van het ZWC een presentatie op:

Woensdagavond 6 november 2019
Locatie Havenkantoor op de haven
Aanvang 20:00 uur


Naast de presentatie zullen er enkele gedrukte exemplaren van deze statuten beschikbaar zijn tijdens deze avond. Uiteraard zal ook in de Havenkrant de nodige aandacht aan de nieuwe statuten worden gegeven om u te informeren.

Barbecue ter afsluiting van het vaarseizoen

Na het overweldigend succes van vorig jaar, organiseren wij ook in 2019 een:

“BARBECUE”

In het kader van de afsluiting van het vaarseizoen 2019

Op zaterdag 21 september 2019 op het haventerrein.

Het bestuur nodigt alle leden  graag uit om samen met hun partner of introducé deze barbecue op te luisteren met uw komst.

Vanaf 16:30 uur, wordt u ontvangen met een kopje koffie/thee, het ZWC draagt zorg voor de barbecues, salades en de drankjes.

U bepaalt zelf wat u meeneemt om op de BBQ te leggen!

Wilt u deelnemen aan deze barbeque, dan kunt u een mail sturen naar dppieterse@kpnmail.nl

Wij rekenen op uw komst.
Namens het bestuur van het ZWC,

Dick P. Pieterse
Voorzitter