Helling

Info voor de helling:

  1. Afspraken om op de helling te gaan en te verlaten worden gemaakt met de hellingbaas.
  2. Uit het water halen en te water laten kan op afspraak met de hellingbaas
.
  3. Er is een mogelijkheid om tegen een vergoeding de drukreiniger te gebruiken
.
  4. Na gebruik dient de helling loods schoon achtergelaten te worden.
  5. Chemisch afval, zoals verfresten en dergelijke dienen in de daarvoor bestemde bak gedeponeerd te worden.

Voor helling afspraken E-mail: helling@watersportzwolle.nl