Helling

 Info voor de helling:

1. Afspraken om op de helling te gaan en deze te verlaten worden gemaakt met de hellingbaas.
2. Uit het water halen en te water laten kan op afspraak met de hellingbaas en kost € 25.–
3. Het gebruik van de helling kost per dag € 10.–
4. Er is een mogelijkheid om de hogedruk reiniger te gebruiken tegen een vergoeding van € 25.–
5. Na gebruik dient de hellingloods schoon achtergelaten worden.
6 Chemisch afval, zoals verfresten en dergelijke dienen in de daarvoor bestemde bak gedeponeerd te worden.

Voor afspraken zie onder “Contact”