Regels voor de Havendagen (werkuren)

Beleid met betrekking tot de havendagen:

 1. Het aantal te werken uren is vastgesteld op 8 uur.
 2. Registratie vindt plaats op basis van gewerkte uren.
 3. De werkzaamheden mogen door een vervanger gedaan worden.
 4. U kunt zich voor een dagdeel of een hele dag aanmelden.
 5. Vooraf inschrijven is verplicht. vermeld uw naam, rij en boxnummer E-mail: havenbeheer@watersportzwolle.nl
 6. De havendagen beginnen ’s morgens om 09.00 uur en eindigen om 15.00 uur.
 7. Bij het niet nakomen van de werkuren wordt € 160 euro in rekening gebracht of naar rato de werkelijk gemaakte uren. Ieder niet gewerkt uur dus € 20.
 8. De naam van de ligplaatshouder, rij-, boxnummer en het aantal gewerkte uren dienen voor vertrek vermeld te worden op de presentielijst.
 9. Uzelf en het aanwezige lid van de havencommissie dienen bij uw vertrek de presentielijst te tekenen zodat een juiste verrekeningen plaats vindt.
 10. Indien u een vervanger stuurt, meldt de vervanger de naam ligplaatshouder.
 11. Achteraf melden van niet vooraf besproken werkzaamheden geldt niet.
 12. Verzoek om vrijstelling wordt door het bestuur van de stichting beoordeeld.