Regels voor de Havendagen (werkuren)

Beleid met betrekking tot de havendagen:

1. Het aantal te werken uren is vastgesteld op 8 uur.

2. Registratie vindt plaats op basis van gewerkte uren.

3. De werkzaamheden mogen door een vervanger gedaan worden.

4. In overleg met de havencommissie kan gekeken worden naar te maken uren buiten de havendagen om.

5. Het heeft de voorkeur dat U zich inschrijft voor een dagdeel of een hele dag.

6. De havendagen beginnen ’s morgens om 09.00 uur en eindigen om 15.00 uur.

7. Aanmelden kan op de intekenlijst aan het havenkantoor of per e-mail(onderhoud@watersportzwolle.nl.). Onder vermelding van uw naam rij en boxnummer.

8. Bij het niet nakomen van de vastgestelde werkuren wordt € 160 euro in rekening gebracht of een evenredig deel bij minder gemaakte uren. Voor ieder niet gewerkt uur dus € 20.

9. De naam van de ligplaatshouder, rij-, boxnummer en het aantal gewerkte uren dienen vermeld te worden op de presentielijst.

10. Indien u een vervanger stuurt, dient deze niet zijn eigen naam te vermelden, maar de naam van de ligplaatshouder.

11. U zelf en het aanwezige lid van de havencommissie dienen de presentielijst te tekenen zodat een juiste verrekeningen plaats vindt.

12. Buiten de havendagen werkzaamheden verrichten kan alleen in overleg met de havencommissie. Ook deze uren moeten worden ingevuld en afgetekend.

Achteraf melden van niet vooraf besproken werkzaamheden geldt niet.

13. Verzoek om vrijstelling van werkzaamheden met redenen schriftelijk of per mail indienen, deze worden door het bestuur van de stichting beoordeeld.

14. Mocht u door ziekte of helemaal niet in de gelegenheid zijn om aan uw verplichte werkuren te voldoen mag u de verplichte werkuren ook door iemand anders laten uitvoeren. Deze uren dient u op de intekenlijst op uw eigen naam te vermelden en te ondertekenen. Wanneer u door ziekte helemaal niet in staat bent aan uw verplichting te voldoen verzoeken we u hierover schriftelijk contact  op te nemen met het secretariaat van de stichting.

15. Ook belangrijk: Er zijn nog teveel deelnemers die zich niet vooraf aanmelden. Dat is voor de dames die de soep verzorgen lastig. Men moet van te voren de erwtensoep in de juiste hoeveelheid klaar maken. Wilt u het niet doen met erwtensoep uit blik, maar wilt u gewoon een goede soep, meldt u zich dan bijtijds aan!!!!! Dit mede op verzoek bestuur van het ZWC.