Ligplaatsen

Onze haven wordt beheerd door de Stichting Het Zwolse Watersportcentrum.

Onze haven is goed bezet. Momenteel zijn er geen ligplaatsen beschikbaar. U kunt zich wel alvast inschrijven voor de wachtlijst. De wachttijd varieert momenteel van een enkele maand tot vele maanden. Hoe breder de boot des te langer is de wachttijd.

Om toch voor een ligplaats in aanmerking te komen het volgende:

  • Als ligplaatshouder wordt u ook geacht diverse vrijwilligerswerkzaamheden in de haven uit te voeren, zie onder Havendagen en regels.
  • De ligplaatsen worden voor de periode van een jaar verhuurd en wel vanaf 1 januari tot en met 31 december.
  • Opzeggen van uw ligplaats dient 3 maanden voor het einde van het jaar te gebeuren, dus voor 1 oktober van het lopende jaar.
  • De ligplaats huurt u voor het gebruik van uw eigen boot.
  • Als uw boot verkoopt en geen gebruik maakt van de ligplaats, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de ligplaats door de nieuwe eigenaar of door anderen.
  • U kunt uw boot nooit verkopen inclusief ligplaats.

Bent u een bestaande ligplaatshouder en zijn er veranderingen in uw gegevens? Deze dan zo snel mogelijk doorgeven aan ligplaatsbeheer@watersportzwolle.nl. Dit is mede ook in uw belang, zodat wij bij calamiteiten actuele adres- en telefoongegevens beschikbaar hebben.