Corona maatregelen

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus komen een aantal geplande activiteiten te vervallen.

Bijeenkomst ligplaatshouders 22 april
Deze zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden in het najaar; wij zullen u daarover tijdig informeren. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Havendagen voorjaar 2020
De Havendagen van 28 maart, 4 en 18 april komen te vervallen. Mogelijk worden deze later gehouden.