Informatiebijeenkomst nieuwe statuten ZWC

Bij de opheffing van de ZVZ is tevens het besluit genomen, de statuten van Het Zwolse Watersport Centrum te vernieuwen, rekening houdend met de besluitvorming die tot de opheffing van de ZVZ heeft geleid.
Inmiddels zijn er conceptstatuten ten behoeve van het ZWC ontwikkeld, in samenspraak met: Vechtstede Notarissen en mediators.
Voor de ligplaatshouders die kennis willen nemen van deze conceptstatuten organiseert het bestuur van het ZWC een presentatie op:

Woensdagavond 6 november 2019
Locatie Havenkantoor op de haven
Aanvang 20:00 uur


Naast de presentatie zullen er enkele gedrukte exemplaren van deze statuten beschikbaar zijn tijdens deze avond. Uiteraard zal ook in de Havenkrant de nodige aandacht aan de nieuwe statuten worden gegeven om u te informeren.

Barbecue ter afsluiting van het vaarseizoen

Na het overweldigend succes van vorig jaar, organiseren wij ook in 2019 een:

“BARBECUE”

In het kader van de afsluiting van het vaarseizoen 2019

Op zaterdag 21 september 2019 op het haventerrein.

Het bestuur nodigt alle leden  graag uit om samen met hun partner of introducé deze barbecue op te luisteren met uw komst.

Vanaf 16:30 uur, wordt u ontvangen met een kopje koffie/thee, het ZWC draagt zorg voor de barbecues, salades en de drankjes.

U bepaalt zelf wat u meeneemt om op de BBQ te leggen!

Wilt u deelnemen aan deze barbeque, dan kunt u een mail sturen naar dppieterse@kpnmail.nl

Wij rekenen op uw komst.
Namens het bestuur van het ZWC,

Dick P. Pieterse
Voorzitter

Bulletin Zwartewaterzone 1 maart 2019

Ter bespreking is door Bemog een conceptvisie van de Zwartewaterzone locatie Leenman – Triferto – Botermanhaven aangeboden.
De gebiedsvisie van de Zwartewaterzone is door de gemeenteraad goedgekeurd zodat met de uitwerking van de plannen voor de nieuwe haven gestart kan worden. In de conceptvisie zijn enkele luchtfoto’s van onze huidige locatie en de nieuwe locatie van de Botermanhaven weergegeven. Daarnaast zijn ook schetsmatig enkele inpassingsmodellen weergegeven. De juiste oppervlakte en de grenzen van het nieuwe haventerrein zijn nog niet bekend. Met deze conceptvisie is door Bemog een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van de nieuwe haven.
Het is de bedoeling dat het bestuur van de ZWC een programma van eisen opstelt en daarnaast schetsmatig de gewenste indeling van de ligplaatsen in haven en de locatie van de gebouwen aangeeft. De keuze van het architektenburo Bint is door Bemog geaccepteerd. Al met al wordt de ontwikkeling van een nieuwe haven in gang gezet. Het is mogelijk dat de ligplaatsen in een afsluitbaar boothuis worden gesitueerd. Onderzocht wordt of een drijvende steiger haalbaar is aangezien de afmetingen hiervan fors zijn en verplaatsbare steigertongen mogelijk voor onbalans zorgen. Door Bemog wordt voorgesteld om, zodra het programma van eisen bekend is en de indeling van de haven getekend, om dan vervolgens samen met de architect en Bemog het programma van eisen om te zetten in een ontwerp. Er is nog niet aangegeven of en zo ja hoeveel extra ligplaatsen gecreëerd dienen te worden. Er moet nog veel werk verzet worden om dit plan te realiseren.