Havendagen 2019

Voor 2019 is besloten om de verplichte werkuren voor de ligplaatshouders te stellen op 8 uur.

De havendagen voor het voorjaar van 2019 zijn gepland op:

Zaterdag   30 maart
Zaterdag     6 april
Zaterdag   13 april 

In het najaar 2019

Zaterdag    28 september
Zaterdag      5 oktober
Zaterdag    12 oktober

De geplande havenuren zijn uit te voeren van 09.00-15.00 uur

Bij het niet verrichten van de verplichte 8 werkuren zal er een bedrag van € 160 in rekening worden gebracht of voor ieder niet gewerkt uur € 20. Het is de bedoeling dat u elk jaar uw verplichte uren werkt of bij afwezigheid betaald. U kunt geen uren inhalen of meenemen naar het volgende jaar. Per boekjaar verrekenen we de uren. Tijdens de havendagen dient u de intekenlijst te voorzien van uw naam, rij en boxnummer. Bij het beëindigen van de werkzaamheden zal samen met een havencommissielid de eindtijd worden ingevuld en afgetekend.

Als u buiten de havendagen om werkzaamheden wilt verrichten dient u hiervoor vooraf contact op te nemen met de havencommissie.  De door u gewerkte uren dient u op dezelfde dag via de mail havencommissie@watersportzwolle.nl door te geven.

Mocht u niet zelf in de gelegenheid zijn om uw verplichte uren te voldoen, mag u de werkuren ook door iemand anders laten uitvoeren. Deze uren dienen op de intekenlijst wel op uw eigen naam te worden ingevuld. Maar samen met een havencommissielid en de vervanger worden ondertekend. Wanneer u door omstandigheden helemaal niet in staat bent om aan uw verplichtingen voor 2019 te voldoen, verzoeken wij u hierover schriftelijk contact op te nemen met het secretariaat van de stichting.

Wilt u zich vooraf opgeven voor een aanstaande havendag dan kunt u dit via de mail havencommissie@watersportzwolle.nl doen.

Namens de havencommissie,

Jan Heetjans, voorzitter havencommissie