Bulletin Zwartewaterzone 1 maart 2019

Ter bespreking is door Bemog een conceptvisie van de Zwartewaterzone locatie Leenman – Triferto – Botermanhaven aangeboden.
De gebiedsvisie van de Zwartewaterzone is door de gemeenteraad goedgekeurd zodat met de uitwerking van de plannen voor de nieuwe haven gestart kan worden. In de conceptvisie zijn enkele luchtfoto’s van onze huidige locatie en de nieuwe locatie van de Botermanhaven weergegeven. Daarnaast zijn ook schetsmatig enkele inpassingsmodellen weergegeven. De juiste oppervlakte en de grenzen van het nieuwe haventerrein zijn nog niet bekend. Met deze conceptvisie is door Bemog een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van de nieuwe haven.
Het is de bedoeling dat het bestuur van de ZWC een programma van eisen opstelt en daarnaast schetsmatig de gewenste indeling van de ligplaatsen in haven en de locatie van de gebouwen aangeeft. De keuze van het architektenburo Bint is door Bemog geaccepteerd. Al met al wordt de ontwikkeling van een nieuwe haven in gang gezet. Het is mogelijk dat de ligplaatsen in een afsluitbaar boothuis worden gesitueerd. Onderzocht wordt of een drijvende steiger haalbaar is aangezien de afmetingen hiervan fors zijn en verplaatsbare steigertongen mogelijk voor onbalans zorgen. Door Bemog wordt voorgesteld om, zodra het programma van eisen bekend is en de indeling van de haven getekend, om dan vervolgens samen met de architect en Bemog het programma van eisen om te zetten in een ontwerp. Er is nog niet aangegeven of en zo ja hoeveel extra ligplaatsen gecreëerd dienen te worden. Er moet nog veel werk verzet worden om dit plan te realiseren.