Welkom bij Het Zwolse Watersportcentrum

LogoZWC1bmp2.bmp


HET ZWOLSE WATERSPORTCENTRUM

In de extra algemene ledenvergadering van 7 mei 2018 is gestemd voor het opheffen van Zeilvereniging Zwolle (ZVZ), waarbij alle rechten en batig saldo overgaan naar de Stichting Het Zwolse Watersportcentrum. Inmiddels is de ZVZ opgeheven en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hiermee is een van de oudste watersportverenigingen van Zwolle opgehouden te bestaan. Uiteraard gaat dit gepaard met gemengde gevoelens, echter was de oorspronkelijke doelstelling van de ZVZ achterhaald en het bleek vrijwel onmogelijk om bestuursleden voor de vereniging te vinden. Dankzij het vertrouwen van de ligplaatshouders in het bestuur van het ZWC kan de haven voortaan eenvoudiger bestuurd worden. Welkom bij het Zwolse Watersportcentrum.

Waarom deze stap genomen is kunt u hier nalezen in de editie van afgelopen najaar van onze havenkrant.