Van tweeën een

In de extra algemene ledenvergadering van 7 mei 2018 is met 24 stemmen voor en 1 stem tegen opheffing van de vereniging gestemd. De vereniging wordt opgeheven waarbij alle rechten en het batig saldo overgaan naar de Stichting ZWC. De ALV machtigt het bestuur van ZVZ alle maatregelen te nemen die daartoe wettelijk vereist zijn. Het batig saldo zal ten goede komen aan behoud van het archief en aan verlaging van de liggelden over een termijn van 5 jaar. Waarom deze stap genomen is kunt u hier nalezen in de editie van afgelopen najaar van onze havenkrant.

080507 alv 080507 alv1