Toekomstverwachting watersport in Zwolle

Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van projectontwikkelaar BEMOG en de gemeente Zwolle onderzoek gedaan naar de huidige vraag naar ligplaatsen in Zwolle en een toekomstverwachting te schetsen inclusief soorten boten. Het document is hier te lezen.