Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 11 april 2018 houden de Zeilvereniging Zwolle en de Stichting het Zwolse Watersportcentrum resp. Algemene Ledenvergadering en Jaarvergadering vanaf 19.30 uur in het havenkantoor.

Agenda:
1. Opening door voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen ALV ZVZ d.d. 12 april 2017; zie havenkrant
4. Van tweeën een
5. Jaarverslag 2017 duaal bestuur ZWC ZVZ
6. Financiële zaken ZWC
6.1 Financieel jaarverlsag 2017
7. Financiële zaken ZVZ
7.1 Financieel verslag 2016; zie havenkrant
7.2 Verslag Kascommisie
8. Overige bestuurszaken
9. Rondvraag
10. Sluiting