’t Ni’je Avenketoor

De Zwolse taal

Het Zwols is een onderdeel van de erkende Nedersaksische taal.  Hoewel dialecten  veelal als iets minderwaardigs worden aangemerkt hebben de gebruikers van dialecten het meer over de spreek-  of  streektaal.

Eén van de gebruikers van het Zwols was ook bij de nieuwjaarsreceptie  op de haven en heeft afgesproken te proberen wat teksten voor de havenkrant te maken.    Als dat dan in het Zwols gaat, hebben diegenen die die taal niet machtig zijn wat te puzzelen, maar geloof maar dat dat ook geld voor hen die het Zwols wel kunnen verstaan of spreken.

Voor de schrijfwijze van het Zwols zijn wat afspraken gemaakt en vastgelegd bij de IJsselacademie. Het streven is het zo dicht mogelijk bij de Nederlands te laten. Hoewel de uitgangen van woorden ( -en ) vaak niet worden uitgesproken worden deze wel geschreven.

Een paar opmerkingen:     Sch  is  in  het  Zwols   sk    ( school = skoele )

De H wordt nagenoeg nooit  uitgesproken en daarom ook niet geschreven.

( haven = aven )     Let dus op  . . (H)Endrik   skrief  ie dus  met de  (H)a  van  Attem !

Succes er mee !

’t Ni’je Avenketoor

In ’t leste alve jöör bint ter bergen wärk verzet umme een ni’je avenketoor veur mekaere te kriegen. Eerstens  al veur dät ’t betsuur de toesteming en de bouwvergunning veur mekaere adden waeren zi’j al meer dan een jöör met de vergunningverstrekkers ( lèès de gemeente) an-t soebatten, maer op ’t langeleste kon ’t  ter dan toch van kommen. Laot maer kommern die keten !   Ja. . ja . . maer dan begunt ’t feest pas goed.


havendagen1
Foto: Alle kleuren bint goed as ’t maer wit opdreugd !

Wat ter niet is mut ter in wörren an-ebracht. Der wört etimmerd, eskildert , verwärming en wärm water an-elegd, ’t elektra an-epast en gao zo maer deur.Foto: ook op de plase wöör gien mensen wonen!
En veurdät iederiene weten oe ’t mut gebeuren, wört ter wel èven wärkaoverleg evoerd.


haven3
Kiek . . . a-j dät now is zo doet !

Ärstikke trots bint ze op de aven dät ’t ni’je avenketoor in gebruuk is enömmen. De eerste officiele ingebruukname is netuurlijk de ni’jjöörsreseptie e-west.

haven4

Zo’n kleine 50 mensen konnen met gemak naor binnen en adden dan ook voldoende ruimte en allemaole een zitplase an een taofel. Ie maggen zèggen wa-j willen, maer de ruumte is meer dan voldoende en ’t zöt ter allemaole gelikt uut. A-j dan weten dät aoste alles deur ligplase-olders zelf wörren edaon  dan ma-j der ook best trots op wèèn. Dan is zo’n ketoor ook inies iets van ons allemaole.


haven5Nao de koffie met gebak wieren de andere drankies naor keuze van de anwèzigen deur de dames Jannie en Jannie op-enömmen, in-eskunken en uutserveert.

’t Gekakel gonk gewoon deur asof ik in een kippenok wazze.

Nao wat muuite prebeeren de veurzitter de zaal wat stille te kriegen en ielt nog èven een kört prötien wöörin ij iederiene, die zich op de aven inzetten umme de aven te maken zoas ij now is, te bedanken. IJ wensen iederiene een goed vaersi’jzoen en veural een goede  gezondeid toe.

haven6

Ook  gaf ij nog èven wat uutleg wöörumme ’t avenketoor gien ketiene is of mag wörren enuumd . . . . een ketiene mut an allerlei vergunningen en eisen voldoen en dät soort veurzieningen kosten klauwen met geld en döör ef  ’t uidige bestuur gien oren naor en stèken dat geld liever in een bärbeknoei dan ebbben wi’j der allemaole wat an.   ’t Avenketoor is groot genog umme de vergaderingen en dit soort bi’jienkomsten te örganiseren en döör  i’j dus gien ampärte ketine veur neudig.

Veur de verzörging van de inwendige mens is döörumme ook gien ketinepersoneel neudig maer ebben zi’j een Cemissie Restauratieve Veurziningen in ’t lèven eroepen. Ie mut ter maer opkommen.


haven7
Foto: Jannie & Jannie

Maer eerleijk is eerlijk . .  de dames van de CRV ebben vandaege  ’t spits  aof-e-beten  en  ’t  was merakels goed veur mekaere.  Èven een posien naopraoten en dan op uus an in de wetenskap dät  ’t ni’je  jöör weer goed is begunnen.

haven8

Ik sluite mei’j an bij de woorden van de veurzitter en ope dät wi’j allemaole een mooi vaersi’jzoen in goeie gezondeid maggen ebben.

Met de ärtelijkke groeten,

Görrendrögien W.

Met dank veur ’t gebruuk van de kiekies van de kiekiesmvan Anneke Heetjans