Contact

Waar vindt u ons?

De Zeil Vereniging Zwolle is gevestigd aan de Holtenbroekerdijk 41-2
8031 ER Zwolle (Holtenbroek). 

Hieronder vindt u alle adressen en telefoonnummers nog eens overzichtelijk bij elkaar:

In geval van onraad of nood: Bel altijd zelf 112

In geval van onraad of nood, overlast, milieuverontreiniging indien niet op het terrein aanwezig kunt één van de onderstaande personen bellen:

Aanvraag ligplaatsen, informatie over wachtlijsten e.d.:

Roelf Wolters, 06-20250831, e-mail: Roelf Wolters

Bestuur Stichting Het Zwols Watersportcentrum:

Dick P. Pieterse, voorzitter, 0343-410199, e-mail: Dick P. Pieterse

John Smal , secretaris, 06 51572415, e-mail: John Smal

Wiechert Mulder, penningmeester, 0529-497238, 06-51512460, e-mail: Wiechert Mulder

Derk Veenhof, havencommissaris, 038-4217180, e-mail: Derk Veenhof

Jan Heetjans, voorzitter havencommissie a.i., 038-4662040, e-mail: Jan Heetjans

Ad de Wit, lid (De Peddelaars), 031-384210615, e-mail: Ad de Wit

Bestuur Zeilvereniging Zwolle:

Dick P. Pieterse, voorzitter, 0343-410199, e-mail: Dick P. Pieterse

John Smal , secretaris / penningmeester, 06 51572415, e-mail: John Smal

Het bestuur van de Z.W.C. en het bestuur van de Z.V.Z. vormen samen een duaal bestuur. Aleen de leden van de Z.V.Z. komen in aanmerking voor een ligplaats ( havenregelement art.7)

Havencommissie, voor technische zaken, onderhoud, storingen en havendagen:

Jan Heetjans, voorzitter havencommissie a.i., 038-4662040, e-mail: Jan Heetjans


Administratieve en financiële zaken, adreswijzigingen, vragen over huur, rekeningen ed.

Wiechert Mulder, penningmeester, 0529-497238, e-mail: Wiechert Mulder

Helling

Jan Bartelds, 06-53176839, e-mail: Jan Bartelds

Jan Wolters, 06-53144493, e-mail: Jan Wolters

Roelf Wolters, 06-20250831, e-mail: Roelf Wolters


Ligplaatsbeheer / Sleutelbeheer, voor aanvragen en wijzigingen ligplaatsen, informatie over wachtlijsten e.d.:

Roelf Wolters, 06-20250831, e-mail: Roelf Wolters

Ledenadministratie, voor adreswijzigingen e.d.

John Smal , e-mail: John Smal

Havenkrant

John Smal, e-mail: Havenkrant

Website en Facebook

Gerbrand Meijer / Michel de Leeuw, e-mail: Website
facebook.com/watersportzwolle/